ferie-zimowe

  Warunkiem zapisu jest wpłata zadatku w wysokości 50 zł.


  Termin: 29.01 - 2.02.2024
  Pozostało jeszcze 27 miejsc.

  Dane uczestnika:

  Imię i Nazwisko

  Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)

  Data urodzenia

  Miejsce urodzenia

  PESEL:

  Wzrost (cm)

  Dieta

  Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (na co uczestnik jest uczulony, przebyte choroby, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary, rodzaj stosowanej diety).

  Dane opiekuna:

  Imię i nazwisko

  Data urodzenia

  Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)

  Adres email

  Nr telefonu

  Faktura

  Dane do faktury

  Nazwa firmy

  NIP

  Adres firmy

  Uwagi

  Jakich?


   Warunkiem zapisu jest wpłata zadatku w wysokości 50 zł.


   Termin: 5.02 - 9.02.2024
   Pozostało jeszcze 32 miejsc.

   Dane uczestnika:

   Imię i Nazwisko

   Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)

   Data urodzenia

   Miejsce urodzenia

   PESEL:

   Wzrost (cm)

   Dieta

   Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (na co uczestnik jest uczulony, przebyte choroby, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary, rodzaj stosowanej diety).

   Dane opiekuna:

   Imię i nazwisko

   Data urodzenia

   Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)

   Adres email

   Nr telefonu

   Faktura

   Dane do faktury

   Nazwa firmy

   NIP

   Adres firmy

   Uwagi

   Jakich?


    Warunkiem zapisu jest wpłata zadatku w wysokości 50 zł.


    Termin: 16 - 20.01.2023
    Osiągnięto limit zapisów.

    Dane uczestnika:

    Imię i Nazwisko

    Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)

    Data urodzenia

    Miejsce urodzenia

    PESEL:

    Wzrost (cm)

    Dieta

    Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (na co uczestnik jest uczulony, przebyte choroby, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary, rodzaj stosowanej diety).

    Dane opiekuna:

    Imię i nazwisko

    Data urodzenia

    Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)

    Adres email

    Nr telefonu

    Faktura

    Dane do faktury

    Nazwa firmy

    NIP

    Adres firmy

    Uwagi