ferie-zimowe

Brak miejsc.

Brak miejsc.

  Warunkiem zapisu jest wpłata zadatku w wysokości 50 zł.


  Termin: 16 - 20.01.2023
  Osiągnięto limit zapisów.

  Dane uczestnika:

  Imię i Nazwisko

  Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)

  Data urodzenia

  Miejsce urodzenia

  PESEL:

  Wzrost (cm)

  Dieta

  Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (na co uczestnik jest uczulony, przebyte choroby, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary, rodzaj stosowanej diety).

  Dane opiekuna:

  Imię i nazwisko

  Data urodzenia

  Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)

  Adres email

  Nr telefonu

  Faktura

  Dane do faktury

  Nazwa firmy

  NIP

  Adres firmy

  Uwagi