Osiągnięto limit zapisów.

  Wyrażam zgodę na udział w zawodach
  „Bez Przeszkód" 2023 organizowanych przez Fundację "Droga na Szczyt" na sali Movement Arena Gdańsk.

  Dane uczestnika
  Dane opiekuna

  Zapoznałem się z regulaminem zawodów "Bez Przeszkód 2023" i akceptuję go, oraz informuje, że przekazałem jego treść podopiecznemu.
  Mam świadomość́, iż uprawianie takich dyscyplin sportu jak parkour i freerunning, nawet pod właściwym nadzorem oraz przy stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, wiązać się może z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju urazów.

  Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych przez Klub Sportowy "Movement"

  Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są kompletne i zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oraz za złożenie oświadczenia niezgodnego z rzeczywistym stanem faktycznym.

  Zdaję sobie sprawę, iż w trakcie zawodów "Bez Przeszkód" 2023 rejestrowane będą materiały viedo i audio dokumentujące przebieg zawodów i wyrażam zgodę̨ na publikację wizerunku mojego podopiecznego przez Organizatorów na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz udostępniania w materiałach komercyjnych i naukowych.

  na przesyłanie mi za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej (e-mail) informacji handlowych i marketingowych przez Klub Sportowy "Movement", zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (jt. Dz.U. 2019, poz. 123) na podany adres email.

  na przesyłanie mi za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (SMS) informacji handlowych i marketingowych przez Klub Sportowy "Movement", zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (jt. Dz.U. 2018 poz.1954) na podany numer telefonu.

  Po dokonaniu zapisu otrzymają Państwo wiadomość z potwierdzeniem. Jeżeli wiadomość nie pojawi się w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

   Osiągnięto limit zapisów.

   Wyrażam zgodę na udział w zawodach
   „Bez Przeszkód" 2023 organizowanych przez Fundację "Droga na Szczyt" na sali Movement Arena Gdańsk.

   Dane uczestnika
   Dane opiekuna

   Zapoznałem się z regulaminem zawodów "Bez Przeszkód 2023" i akceptuję go, oraz informuje, że przekazałem jego treść podopiecznemu.
   Mam świadomość́, iż uprawianie takich dyscyplin sportu jak parkour i freerunning, nawet pod właściwym nadzorem oraz przy stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, wiązać się może z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju urazów.

   Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych przez Klub Sportowy "Movement"

   Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są kompletne i zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oraz za złożenie oświadczenia niezgodnego z rzeczywistym stanem faktycznym.

   Zdaję sobie sprawę, iż w trakcie zawodów "Bez Przeszkód" 2023 rejestrowane będą materiały viedo i audio dokumentujące przebieg zawodów i wyrażam zgodę̨ na publikację wizerunku mojego podopiecznego przez Organizatorów na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz udostępniania w materiałach komercyjnych i naukowych.

   na przesyłanie mi za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej (e-mail) informacji handlowych i marketingowych przez Klub Sportowy "Movement", zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (jt. Dz.U. 2019, poz. 123) na podany adres email.

   na przesyłanie mi za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (SMS) informacji handlowych i marketingowych przez Klub Sportowy "Movement", zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (jt. Dz.U. 2018 poz.1954) na podany numer telefonu.

   Po dokonaniu zapisu otrzymają Państwo wiadomość z potwierdzeniem. Jeżeli wiadomość nie pojawi się w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

    Pozostało jeszcze 2 miejsc.

    Wyrażam zgodę na udział w zawodach
    „Bez Przeszkód" 2023 organizowanych przez Fundację "Droga na Szczyt" na sali Movement Arena Gdańsk.

    Dane uczestnika
    Dane opiekuna

    Zapoznałem się z regulaminem zawodów "Bez Przeszkód 2023" i akceptuję go, oraz informuje, że przekazałem jego treść podopiecznemu.
    Mam świadomość́, iż uprawianie takich dyscyplin sportu jak parkour i freerunning, nawet pod właściwym nadzorem oraz przy stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, wiązać się może z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju urazów.

    Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych przez Klub Sportowy "Movement"

    Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są kompletne i zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oraz za złożenie oświadczenia niezgodnego z rzeczywistym stanem faktycznym.

    Zdaję sobie sprawę, iż w trakcie zawodów "Bez Przeszkód" 2023 rejestrowane będą materiały viedo i audio dokumentujące przebieg zawodów i wyrażam zgodę̨ na publikację wizerunku mojego podopiecznego przez Organizatorów na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz udostępniania w materiałach komercyjnych i naukowych.

    na przesyłanie mi za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej (e-mail) informacji handlowych i marketingowych przez Klub Sportowy "Movement", zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (jt. Dz.U. 2019, poz. 123) na podany adres email.

    na przesyłanie mi za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (SMS) informacji handlowych i marketingowych przez Klub Sportowy "Movement", zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (jt. Dz.U. 2018 poz.1954) na podany numer telefonu.

    Po dokonaniu zapisu otrzymają Państwo wiadomość z potwierdzeniem. Jeżeli wiadomość nie pojawi się w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

     Pozostało jeszcze 12 miejsc.

     Wyrażam zgodę na udział w zawodach
     „Bez Przeszkód" 2023 organizowanych przez Fundację "Droga na Szczyt" na sali Movement Arena Gdańsk.

     Dane uczestnika
     Dane opiekuna

     Zapoznałem się z regulaminem zawodów "Bez Przeszkód 2023" i akceptuję go, oraz informuje, że przekazałem jego treść podopiecznemu.
     Mam świadomość́, iż uprawianie takich dyscyplin sportu jak parkour i freerunning, nawet pod właściwym nadzorem oraz przy stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, wiązać się może z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju urazów.

     Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych przez Klub Sportowy "Movement"

     Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są kompletne i zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oraz za złożenie oświadczenia niezgodnego z rzeczywistym stanem faktycznym.

     Zdaję sobie sprawę, iż w trakcie zawodów "Bez Przeszkód" 2023 rejestrowane będą materiały viedo i audio dokumentujące przebieg zawodów i wyrażam zgodę̨ na publikację wizerunku mojego podopiecznego przez Organizatorów na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz udostępniania w materiałach komercyjnych i naukowych.

     na przesyłanie mi za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej (e-mail) informacji handlowych i marketingowych przez Klub Sportowy "Movement", zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (jt. Dz.U. 2019, poz. 123) na podany adres email.

     na przesyłanie mi za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (SMS) informacji handlowych i marketingowych przez Klub Sportowy "Movement", zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (jt. Dz.U. 2018 poz.1954) na podany numer telefonu.

     Po dokonaniu zapisu otrzymają Państwo wiadomość z potwierdzeniem. Jeżeli wiadomość nie pojawi się w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.